Articles

confucianismul

Posted by admin

confucianismul este un sistem de filozofie și credință din China antică, care a pus bazele unei mari părți a culturii chineze. Confucius a fost un filozof și profesor care a trăit de la 551 de la 479 B. C. E. gândurile Sale cu privire la etică, comportament bun, și caracterul moral au fost scrise de discipolii săi în mai multe cărți, cea mai importantă fiind Lunyu. Confucianismul crede în închinarea strămoșilor și în virtuțile centrate pe om pentru a trăi o viață pașnică., Regula de aur a confucianismului este „nu faceți altora ceea ce nu ați dori ca alții să vă facă.”
există dezbateri dacă confucianismul este o religie. Confucianismul este cel mai bine înțeles ca un ghid etic pentru viață și trăirea cu caracter puternic. Cu toate acestea, confucianismul a început, de asemenea, ca o renaștere a unei tradiții religioase anterioare. Nu există zei Confucieni, iar Confucius însuși este venerat ca un duh mai degrabă decât ca un zeu. Cu toate acestea, există temple ale confucianismului, care sunt locuri unde se întâmplă importante ritualuri comunitare și civice., Această dezbatere rămâne nerezolvată și mulți oameni se referă la Confucianism atât ca religie, cât și ca filozofie.
ideea principală a confucianismului este importanța de a avea un caracter moral bun, care poate afecta apoi lumea din jurul acelei persoane prin ideea de „armonie cosmică.”Dacă împăratul are perfecțiune morală, domnia sa va fi pașnică și binevoitoare. Dezastrele naturale și conflictele sunt rezultatul rătăcirii de la învățăturile antice., Acest caracter moral este realizat prin virtutea ren, sau” umanitate”, care duce la comportamente mai virtuoase, cum ar fi respectul, altruismul și smerenia. Confucius a crezut în importanța educației pentru a crea acest personaj virtuos. El credea că oamenii sunt în esență buni, dar s-ar fi putut abate de la formele adecvate de conduită. Ritualurile din Confucianism au fost concepute pentru a aduce această atitudine respectuoasă și pentru a crea un sentiment de comunitate în cadrul unui grup.
ideea de „evlavie filială”, sau devotament față de familie, este cheia gândirii lui Confucius., Această devoțiune poate lua forma închinării strămoșilor, supunerea față de autoritatea părintească sau folosirea metaforelor familiale, cum ar fi „Fiul Cerului”, pentru a descrie împăratul și guvernul său. Familia era cel mai important grup pentru etica confucianistă, iar devotamentul față de familie nu putea decât să consolideze societatea care o înconjura.
În timp ce Confucius și-a dat numele confucianismului, el nu a fost prima persoană care a discutat multe dintre conceptele importante din Confucianism. Mai degrabă, el poate fi înțeles ca cineva preocupat de păstrarea cunoștințelor tradiționale chineze de la gânditorii anteriori., După moartea lui Confucius, câțiva dintre discipolii săi i-au compilat înțelepciunea și i-au continuat lucrarea. Cel mai faimos dintre acești ucenici au fost Mencius și Xunzi, ambii dezvoltat Confucianiste gândit mai departe.
confucianismul rămâne una dintre cele mai influente filozofii din China. În timpul Dinastiei Han, împăratul Wu Di (141-87 a domnit B. C. E.) a făcut Confucianismul ideologia oficială de stat. În acest timp, școlile Confucius au fost înființate pentru a preda etica confuciană. Confucianismul a existat alături de budism și Taoism timp de câteva secole ca una dintre cele mai importante religii Chineze., În Dinastia Song (960-1279 e.n.) influența budismului și a taoismului a generat „Neo-confucianismul”, care a combinat idei din toate cele trei religii. Cu toate acestea, în timpul dinastiei Qing (1644-1912 e.n.), mulți erudiți au căutat o revenire la ideile mai vechi ale confucianismului, ceea ce a determinat o renaștere confucianistă.

Leave A Comment