Articles

Exelon plasture

Posted by admin

efecte secundare

următoarele reacții adverse sunt descrise mai jos și mai jos în etichetare:

  • reacții adverse gastro-intestinale.
  • reacții cutanate .alte reacții Adverse datorate creșterii activității colinergice .,

Studiile Clinice Experiență

Deoarece studiile clinice sunt efectuate în conformitate widelyvarying condiții, o reacție adversă observată în studiile clinice de adrug nu pot fi comparate direct cu rate în studiile clinice de anotherdrug și pot să nu reflecte ratele observate în practică.EXELON PATCH a fost administrat la 4516 pacienți cu boala Alzheimer în timpul studiilor clinice la nivel mondial., Dintre aceștia, 3005 pacienți au fost tratați timp de cel puțin 26 săptămâni, 1771 pacienți au fost tratați timp de cel puțin 52 săptămâni, 974 pacienți au fost tratați timp de cel puțin 78 săptămâni și 24 pacienți au fost tratați timp de cel puțin 104 săptămâni.

Ușoară până la Moderată a Bolii Alzheimer

24-a Săptămână Internațional, Placebo Controlat (Studiul 1)

cele Mai Frecvente Reacții Adverse

Cele mai frecvente reacții adverse la pacienții administeredEXELON PATCH-uri în Studiul 1 , definit ca thoseoccurring la o frecvență de cel puțin 5% în 9.,5 mg/24 ore EXELON PATCH armand la o frecvență mai mare decât în grupul placebo, au fost greață,vărsături și diaree. Aceste reacții au fost dependente de doză, fiecare dintre acestea fiind mai frecvente la pacienții internați utilizând plasturele EXELON 17, 4 mg/24 ore neaprobat decât la cei care utilizează plasturele EXELON 9, 5 mg/24 ore.

Întreruperea Ratele

În Studiul 1, care randomizat un total de 1195 de pacienți, theproportions de pacienți în grupul de tratament cu EXELON PLASTURE de 9,5 mg/24 de ore, EXELON Capsule 6mg de două ori pe zi, și care s-a administrat placebo au întrerupt tratamentul din cauza adverseevents au fost de 10%, 8%, și 5%, respectiv.,cele mai frecvente reacții adverse în grupurile tratate cu EXELON plasture care au dus la întreruperea tratamentului în acest studiu au fost greața și vărsăturile. Proporția pacienților care au întrerupt tratamentul din cauza greață were0.7%, 1.7%, și de 1,3% în grupul de tratament cu EXELON PLASTURE de 9,5 mg/24 de ore, EXELON Capsule 6 mgtwice de zi cu zi, și s-a administrat placebo, respectiv. Proporția pacienților care au întrerupt tratamentul din cauza vărsăturilor a fost de 0%, 2,0% și 0,3% în grupurile cu EXELONPATCH 9,5 mg/24 ore, EXELON capsule 6 mg de două ori pe zi și, respectiv, placebo.,

Reacțiile Adverse Observate cu o frecvență de ≥ 2%

Tabelul 1 prezintă reacțiile adverse observate cu o frecvență de ≥ 2% în ambele EXELON PATCH-grupul tratat și în Studiul 1 și pentru care therate de apariție a fost mai mare la pacienții tratați cu doza de EXELONPATCH decât la cei tratați cu placebo. Brațul neaprobat de plasture cu 17,4 mg/24 ore este inclus pentru a demonstra ratele crescute ale reacțiilor adverse gastrointestinale față de cele observate la plasturele cu 9,5 mg/24 ore.,

Table 1: Proportion of Adverse Reactions Observed witha Frequency of ≥ 2% and Occurring at a Rate Greater Than Placeboin Study 1

EXELON PATCH 9.5 mg/24 hours EXELON PATCH 17., 2 4 1 1
Urinary Tract Infection 2 2 1 1
Asthenia 2 3 6 1
Fatigue 2 2 1 1
Insomnia 1 4 2 2
Abdominal Pain Upper 1 3 2 2
Vertigo 0 2 1 1
*Vomiting was severe in 0% of patients who receivedEXELON PATCH 9.,5 mg/24 ore, 1% dintre pacienții care au primit tratament cu EXELON PLASTURE de 17,4 mg/24 ore, 1% dintre pacienții care au primit tratament cu EXELON Capsule la doze de până la 6 mgtwice de zi cu zi, și 0% dintre cei care au primit placebo.
**scăderea în greutate, așa cum este prezentată în tabelul 1, se bazează pe observațiile clinice și/sau pe evenimentele adverse raportate de pacienți sau îngrijitori. Greutatea corporală a fost, de asemenea, monitorizată la punctele de timp prespecificate pe tot parcursul studiului clinic. Proporția pacienților care au avut pierdere în greutate egală sau mai mare de 7% din greutatea inițială a fost de 8% dintre cei tratați cu Exelon plasture 9.,5 mg/24 ore, 12% dintre cei tratați cu EXELON PLASTURE de 17,4 mg/24 ore, 11% din patientswho primit EXELON Capsule la doze de până la 6 mg de două ori pe zi și 6% dintre cei care au primit placebo. Nu este clar cât de mult a fost pierderea în greutateasociate cu anorexie, greață, vărsături și diaree asociată cu medicamentul.,

48-Săptămâna Internațională Comparator Activ-Controlat (Studiul 2)

cele Mai Frecvente Reacții Adverse

În Studiul 2 a commonlyobserved reacții adverse ( ≥ 3% în orice grup de tratament) cele mai frequentevent în EXELON PATCH-uri de 13,3 mg/24 de ore grup a fost greață, a urmat byvomiting, cadă, scădere în greutate, eritem la locul de aplicare, decreasedappetite, diaree și infecții ale tractului urinar (Tabelul 3). Procentul pacienților cu aceste evenimente a fost mai mare în plasturele EXELON 13.,3 mg/24 oregrup decât în grupul de plasture EXELON 9,5 mg/24 ore. Pacienții cu greață, vărsături, diaree și scăderea poftei de mâncare au prezentat aceste reacții mai multadesea în primele 4 săptămâni ale fazei de tratament dublu-orb. Aceste reacțiia scăzut în timp în fiecare grup de tratament. Scăderea în greutate a fost raportată că a crescut în timp în fiecare grup de tratament.Tabelul 2 prezintă cele mai frecvente reacții adverse care duc la întreruperea tratamentului în timpul fazei de tratament dublu-orb de 48 de săptămâni din studiul 2.,

Table 2: Proportion of Most Common Adverse Reactions( > 1% at Any Dose) Leading to Discontinuation During 48-week Double-BlindTreatment Phase in Study 2

EXELON PATCH 13.3 mg/24 hours EXELON PATCH 9.,5 mg/24 hours Total
Total Patients Studied 280 283 563
Total Percentage of Patients with ARs Leading to Discontinuation (%) 9.6 12.7 11.2
Vomiting 1.4 0.4 0.9
Application site pruritus 1.1 1.1 1.1
Aggression 0.4 1.1 0.,7

cele Mai multe Reacții Adverse Frecvente ≥ 3%

Alte reacții adverse de interes care a avut loc lessfrequently, dar care au fost observate într-un semnificativ procent mai mare de patientsin la EXELON PATCH-uri de 13,3 mg/24 de ore grup decât în EXELON PATCH-uri de 9,5 mg/24 hoursgroup în Studiul 2, inclusiv amețeli și dureri în etajul abdominal superior. Procentul pacienților cu aceste reacții a scăzut în timp în fiecare grup de tratament(Tabelul 3). Profilul severității reacțiilor adverse a fost, în general, similar pentru ambele plasturi EXELON 13.,3 mg/24 hours and 9.5 mg/24 hours groups.

Table 3: Proportion of Adverse Reactions Over Time inthe 48-week Double-Blind (DB) Treatment Phase (at Least 3% in any TreatmentGroup) in Study 2

Preferred Term Cumulative Week 0 to 48 (DB Phase) Week 0 to 24 (DB Phase) Week > 24 to 48 (DB Phase)
EXELON PATCH 13.3 mg/24 hours EXELON PATCH 9.,5 mg/24 hours EXELON PATCH 13.3 mg/24 hours EXELON PATCH 9.5 mg/24 hours EXELON PATCH 13.3 mg/24 hours EXELON PATCH 9.,>
Hypertension 3 3 3 2 1 1
Urinary incontinence 3 2 2 1 1 < 1
Psychomotor hyperactivity 3 3 2 3 2 1
Aggression 2 3 1 3 1 1
*Decreased Weight as presented in Table 3 is based uponclinical observations and/or adverse events reported by patients or caregivers.,Greutatea corporală a fost monitorizată ca semn vital la momente prestabilite pe parcursul studiului clinic. Proporția pacienților care au avut o pierdere în greutate egală sau mai mare de 7% din greutatea inițială a fost de 15,2% din cei tratați cu EXELON plasture 9,5 mg/24 ore și de 18,6% din cei tratați cu Exelon plasture 13,3 mg/24 ore în timpul perioadei de tratament dublu-orb de 48 săptămâni.,

Severă a Bolii Alzheimer

24-a Săptămână NE-a Controlat (Studiul 3)

cel Mai Frecvent Observate Reacții Adverse

Cele mai frecvente reacții adverse în patientsadministered EXELON PATCH într-un studiu clinic controlat, definit ca thoseoccurring la o frecvență de cel puțin 5% la 13,3 mg/24 de ore EXELON PATCH armand la o frecvență mai mare decât în 4,6 mg/24 de ore EXELON PATCH wereapplication site-ul eritem, cadă, insomnie, vărsături, diaree, weightdecreased, și greață (Tabelul 4)., Pacienții din grupul cu doze mai mici au raportat mai multe evenimente de agitație, infecții ale tractului urinar și halucinații decât pacienții din grupul cu doze mai mari.

Întreruperea Ratele

cel Mai Frecvent Observate Reacții Adverse ≥ 5%

Alte reacții adverse de interes care au fost observedin un procent mai mare de pacienți în grupul de tratament cu EXELON PATCH-uri de 13,3 mg/24 de ore groupthan în EXELON PATCH-uri de 4,6 mg/24 ore de grup, inclusiv la locul de aplicare eritem,cadă, insomnie, vărsături, diaree, scădere în greutate, greață (Tabelul 4).,În general, majoritatea pacienților din acest studiu au prezentat reacții adverse ușoare (30,7%) sau moderate (32,1%) ca severitate. Puțin mai patientsin 4,6 mg/24 ore plasture group a raportat ușoară evenimente decât în 13,3 mg/24 ore plasture grup, în timp ce numărul de pacienți de raportare moderată evenimente werecomparable între grupuri. Reacțiile adverse Severe au fost raportate la un procent ușor mai mare la doza mai mare (12,4%) decât la doza mai mică (10%) la grupurile de tratament. Cu excepția reacțiilor adverse severe de agitație (13, 3 mg:1, 1%; 4, 6 mg: 1, 4%), cădere (13, 3 mg: 1.,1%) și infecții ale tractului urinar (4,6 mg:1,1%), toate reacțiile adverse raportate ca severe au apărut la mai puțin de 1% din pacienții din fiecare grup de tratament.

Tabelul 4: Procentul de Reacții Adverse în the24 săptămâni, Dublu-Orb (DB) Fază de Tratament (cel Puțin 5% din Oricare Grup de Tratament)în Studiul 3

termenul Preferat EXELON PATCH-uri de 13,3 mg/24 de ore EXELON PATCH 4.,d>4
Vomiting 7 3
Diarrhea 7 5
Weight decreased* 7 3
Nausea 6 3
Depression 5 4
Decreased appetite 5 1
Anxiety 5 5
Hallucination 2 5
*Weight Decreased as presented in Table 4 is based uponclinical observations and/or adverse events reported by patients or caregivers.,Greutatea corporală a fost monitorizată ca un semn vital în momente prestabilite pe parcursul studiului clinic. Proporția pacienților care au avut o pierdere în greutate egală sau mai mare de 7% din greutatea inițială a fost de 11% din cei tratați cu EXELON plasture 4,6 mg/24 ore și de 14,1% din cei tratați cu Exelon plasture 13,3 mg/24 ore în timpul tratamentului dublu-orb de 24 săptămâni.

Reacții la locul de Aplicare

reacții cutanate la locul Aplicării lider todiscontinuation au fost observate în &e;2.,3% dintre pacienții cu plasture EXELON. Acest număr a fost de 4,9% și 8,4% în populația chineză și populația japoneză,respectiv.

cazurile de iritare a pielii au fost captate separat pe scala de iritare a pielii evaluată de un investigator. Iritarea pielii, atunci când a observat, wasmostly ușoară sau ușoare ca severitate și a fost evaluat ca fiind severă în &e;2.2% ofEXELON PATCH pacienți într-un pat dublu-orb, studiu controlat și în &e;3.7% ofEXELON PATCH pacienți într-un pat dublu-orb, studiu controlat efectuat la pacienți Japonezi.,

Boala Parkinson, Dementa

76-săptămâna Internațională Deschisă-Studiu (Studiul 4)

EXELON PATCH a fost administrat la 288 de pacienți withmild la moderată Boala Parkinson, Demență într-o singură, de 76 de săptămână, cu etichetă deschisă,activă-comparator studiu de siguranță. Dintre aceștia, 256 au fost tratați timp de cel puțin 12 săptămâni, 232 timp de cel puțin 24 de săptămâni și 196 timp de cel puțin 52 de săptămâni.tratamentul cu Exelon plasture a fost inițiat cu doza de 4, 6 mg/24 ore și, dacă este tolerat, doza a fost crescută după 4 săptămâni la 9, 5 mg/24 ore.,EXELON Capsule (doza țintă de întreținere de 12 mg/zi) a servit ca comparator activ și a fost administrat la 294 de pacienți. Reacțiile Adverse sunt prezentate în Tabel5.,tion-ul eritem

11 locul de Aplicare iritație, prurit, erupții cutanate 3; 5; 2 Oboseala 4 Astenie 2 tulburări de Mers 4

Suplimentare reacții adverse observate în timpul 76-weekprospective, deschide-studiu la pacienți cu demență asociată withParkinson boala tratați cu EXELON PLASTURE: Frecvente (care apar la cel puțin 1 / 100 pacienți): deshidratare, scădere în greutate, agresivitate, halucinații vizuale.,

La pacienții cu demență asociată cu boala Parkinson’sdisease următoarele reacții adverse au fost observate numai inclinical studiile cu EXELON Capsule: Frecvente: greață, vărsături, decreasedappetite, neliniște, agravarea bolii Parkinson, bradicardie,diaree, dispepsie, hipersecreție salivară, transpirații abundente; Rare(cele care apar între 1/100 până la 1/1000 de pacienți): distonie, fibrilație atrială, bloc atrioventricular.

experiența după punerea pe piață

următoarele reacții adverse au fost identificate în timpul utilizării EXELON după aprobare., Deoarece aceste reacții sunt reportedvoluntarily dintr-o populație de mărime incertă, nu este întotdeauna posibil toreliably estima frecvența acestora sau să se stabilească o relație de cauzalitate cu drugexposure.hipertensiune arterială, hipersensibilitate la locul de aplicare, urticarie, vezicule, dermatită alergică, convulsii, boala Parkinson(agravare), tahicardie, teste anormale ale funcției hepatice, dermatită alergică diseminată și tremor.citiți întreaga informație de prescriere FDA pentru plasturele Exelon (sistemul transdermic Rivastigmină)

Leave A Comment