Articles

Lupus anticoagulant testing

Posted by admin

anticorpii antifosfolipidici sunt un grup heterogen de autoanticorpi direcționați împotriva glicoproteinelor în concert cu fosfolipide anionice. În practica clinică de laborator, evaluările anticorpilor antifosfolipidici constau, de obicei, dintr-o combinație dintre următoarele: Testul anticorpilor anticardiolipinici, testul glicoproteinei i anti-beta 2 și cel puțin două teste anticoagulante pentru lupus cu un test de confirmare adecvat., Anticoagulantele Lupus produc efectul lor de laborator prin prelungirea timpilor de recalcifiere în testele în care conținutul de fosfolipide este limitat. Deși sunt disponibile multe teste, toate se bazează pe principiul fundamental al demonstrării normalizării timpilor prelungiți de recalcifiere prin adăugarea de fosfolipide exogene. Specificitatea anticorpilor unui anticoagulant lupus individual este dificil sau imposibil de determinat; cu toate acestea, o proporție mică demonstrează aviditate pentru proteinele selectate, cum ar fi protrombina sau beta 2 glicoproteina I., Mecanismul prin care acești anticorpi provoacă manifestările lor clinice rămâne necunoscut; cu toate acestea, relația lor cu riscul crescut de tromboză, pierderea sarcinii și trombocitopenia autoimună este fără îndoială. Nu există o corelație între” puterea ” anticoagulantelor lupus și nivelul riscului trombotic; astfel, este important să se identifice atât anticoagulantele lupus „slabe”, cât și cele „puternice”.

Leave A Comment